Młodzież w szkole ponadpodstawowej to już prawie dorośli, a przynajmniej często tak się czują. Potrafią wygłaszać swoje opinie na wiele tematów, od razu wyczują fałsz i potrzebują efektu WOW, żeby się czymś zachwycić i zainteresować.

W Nonstop English pomagamy nastolatkom odkryć, dlaczego angielski może stać się ich narzędziem do odkrywania świata, zaś pasjonatom angielskiego (i takich też tu mamy!) pokazujemy nowe drogi i techniki, dzięki którym pogłębią swoje fascynacje językowe.

  • Nasze kursy  realizują program nauczania uwzględniający zainteresowania, dynamikę i styl pracy nastolatków.
  • Właściwy dobór tematyki zajęć i stosowanych technik nauczania zwiększa atrakcyjność kursu i motywuje młodzież do osiągania szybkich postępów w nauce.
  • Stawiamy na komunikację, używanie języka angielskiego w sytuacjach praktycznych poprzez odgrywanie scenek, tworzenie projektów w grupach, dyskusje na aktualne tematy, gry i zabawy grupowe!

Oferujemy:

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Kursy ogólne konwersacyjne ALL SKILLS (wszystkie umiejętności językowe) – zajęcia odbywają się 2 x tyg/60 min i prowadzone są w oparciu o nasze autorskie materiały oraz pomoce audiowizualne i autentyczne teksty. Komunikacja stanowi wiodący element ale ćwiczymy również inne aspekty językowe, które w przyszłości mają pomóc naszym kursantom w podejściu do egzaminu maturalnego. Kursanci i ich rodzice otrzymują opinie od lektora w grudniu oraz kwietniu na temat postępów dzieci, ich sukcesów i obszarów, które wymagają większej pracy.
Spotkania odbywają się w grupie nie więcej niż 6 osób. Zajęcia oparte są na pobudzających do mówienia materiałach, grach czy całych scenariuszach oraz zawierają porcję praktycznego słownictwa przydatnego w życiu codziennym. Wszystkie zadania angażują nasze emocje, przez co pozwalają na pokonanie blokady w mówieniu i otwarcie się na komunikację w jęz. angielskim. Na każde spotkanie przygotowujemy zestaw przydatnych wyrażeń i struktur leksykalno-gramatycznych do omawianego tematu (tzw. handout stworzony na bazie naszych autorskich materiałów), a także oddziałujemy na Twoje zmysły różnorodnymi pomocami audiowizualnymi (tym samym zwiększając Twoje szanse na zapamiętanie).
Kurs przygotowujący do matury skupia się na ćwiczeniu wszystkich aspektów językowych. Komunikacja nadal odgrywa najważniejszą rolę w trakcie zajęć, ale dużo czasu poświęcamy też próbnym testom, aby nasi kursanci mogli wykształcić pozytywne nawyki i nauczyć się automatyzacji wykonywania zadań. Dzięki temu młodzież zostaje „oswojona” z  formułą egzaminu i może do niego podejść z większą pewnością i swobodą. Kursanci i ich rodzice otrzymują opinie od lektora w grudniu oraz kwietniu na temat postępów dzieci, ich sukcesów i obszarów, które wymagają większej pracy.
Zajęcia odbywają się 2 x tyg/ 90 min i skierowane są do uczniów z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, wykraczającą poza poziom matury rozszerzonej. Kurs przygotowujący do egzaminu trwa zazwyczaj 2 lata, kursanci nie muszą podchodzić do egzaminu CAE czy CPE a jedynie skupić się na pogłębianiu swoich umiejętności językowych. Kurs dla prawdziwych pasjonatów angielskiego!
Intensywny kurs przygotowujący do zdania egzaminu końcowego w szkole podstawowej. Zajęcia odbywają się 2 x tygodniu po 90 min. W trakcie kursu uczniowie kilkakrotnie podchodzą do próbnych egzaminów w regularnych odstępach czasu sprawdzając swoje postępy. Kładziemy nacisk na rozwijanie wszystkich umiejętności językowych ale oprócz tego uczymy też technik rozwiązywania ćwiczeń egzaminacyjnych i odpowiedniego podejścia do zdawania egzaminów. W kursie mogą brać udział też uczniowie 7-ych klas. Zazwyczaj organizowane są minimum dwie grupy, z których jedna jest dla bardziej zaawansowanych uczniów.